Menu Haberler
Bigis Temel Network Eğitimi - 1 Eğitmen Cemal TANER

Ağ temelleri, Ağ cihazları, Ağ protokolleri Fiziksel Katman, Veri Bağlantısı Katmanı, Ağ Katmanı ve Taşıma Katmanı Protokolleri ARP Protokolü ve Broadcast Kavramı Temel Switch Yapılandırması VLAN, Trunk, DTP ve Access Port Yapılandırması Güvenli Erişim SSH Yapılandırması Spanning Tree Protokolü ve Yapılandırması

21.05.2022
Bigis Eğitim Seferberliği Başlıyor

Genel Başkan Engin GÜL ve Proje & Arge Komitesi Başkanı Barış GÜLBOY Tarafından Sektörde Eğitim Seferberliği Başlatılıyor. MYK ile Yapılan Görüşmeler ile Birlik Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası (BİGİS) Sektörde ki Eğitim Sorununa Çözüm Aramaktadır. Bunun İçin Profesyonel Eğitmenler ile Üye İş yerlerinin Teknik Personellerine Bir Dizi Eğitim Vererek Sektörün Türkiye İçin Daha Önemli ve Kalifiye Bir Hal Almasına Yardımcı Oluyor.

14.05.2022
Spor işverenleri sendikası iftar yemeği

Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası BİGİS Genel Başkanı, Engin GÜL ve Teşkilat Başkanı Zülfikar ALTUNAY, Beyoğlu belediyesinin katkıları ile düzenlenen Spor İşverenleri Sendikası iftar yemeği organizasyonuna katılım sağladı, Tüm İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSKO), Türkiye Karate Federasyonu, Ticaret ve İşbirliği Konseyi ATİK, Dünya Ticaret Konseyi ASEL, Beyoğlu Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Başkanın da katıldığı iftar yemeği birlik içinde eda edildi.

28.04.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türk Lirası açıklaması

Değerli Üye İş Yerlerimiz; 19.04.2022 tarihinde, 31814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Döviz Cinsinden Olan Yurt içi Ödemelerin TL Olarak Yapılma Zorunluluğu Türk Parası kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı karara göre; Yurt içinde yapılan ticari mal satışlarında sözleşmeler ve faturalar döviz cinsinden belirlense bile ödemelerin TL cinsinden yapılması zorunlu hale gelmiştir.

22.04.2022

SENDİKANIN YETKİ ve FAALİYETLERİ
1.Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca yetki ve faaliyetleri şunlardır:

2.Toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, işkolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

3.Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, gerçek verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için imkânlar sağlamak, üyeler ile aile fertleri için öğrenci yurdu, dershaneler ile eğitim ve dinlenme amacına yönelik kamplar için gerekli yatırımları yapmak.
SENDİKANIN GAYE ve İLKELERİ
1.BİGİS, insan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği en yüce değer olarak kabul eder. Yoksulluk, cehalet, işsizlik ile mücadele, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve üyelerinin en iyi düzeye ulaşması için çalışmayı temel amaçlarından sayar. Bu amaçlarına ulaşmak için ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

2.Sendikanın amacı; genel işkolunda faaliyet gösteren üyelerin, hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmektir. Öte yandan üye işverenlerin insan onuruna yakışan azami kalitede hizmet sunmalarını denetlemek ve bu kalitenin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Başkandan
Artık BİGİS var... Türkiye’nin aydınlık geleceğine inancımız var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine inanıyoruz. Ortak aklın neler başarabileceğini bildiğimiz için bir araya geldik. Milletimizin potansiyeline güveniyoruz. İşte bu duygularla çıktık yola. BİGİS, sektörümüze, , halkımıza ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Demokrasi, özgürlük ve teşkilatlanma hürriyeti modern toplumların temel taşlarıdır. Güçlü sivil toplum kuruluşları bireyin iradesinin devlet aklına dönüşmesini sağlar. Düşünüyoruz, öyleyse varız. Peki, bu düşüncelerimizi nasıl somut öneriler haline getirebiliriz? Yani enerjimizi nasıl sinerjiye çevirebiliriz? İşte bireyin aklının, toplumu kuşatan sosyal akla dönüşmesi ve ortak aklı oluşturması için birleşmesi ve birlikte hareket etmesi gerekir.