Menu Haberler
BİGİS ve MYK İş Birliğiyle Sektör Standartları Belirleniyor

BİGİS ve MYK İş Birliğiyle Sektör Standartları Belirleniyor Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası (BİGİS) Genel Başkanı Engin GÜL ve ekibi, sektörün gelişimi için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

09.05.2024
ESİS 1. Vizyon toplantısı

Elektronik Spor İşverenleri Sendikası (ESİS) Genel Başkanı Burak AKMEŞE'nin önderliğinde düzenlenen 1. Vizyon toplantısı, sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. Bu kapsamlı etkinliğe, BİGİS Genel Başkanı Engin GÜL de katılım sağladı.

14.03.2024
Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası BİGİS, 28. Uluslararası Güvenlik Fuarında ki Yerini Alıyor!

İSTANBUL, 9-12 Ekim 2024- Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası BİGİS, güvenlik sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan 28. Uluslararası Güvenlik, Siber Güvenlik, Akıllı Yaşam, İSG ve Yangın Güvenliği Fuarı'nda yerini almaya hazırlanıyor.

12.03.2024
DEPREM BİLİNCİ VE DOĞAL AFET SEMİNERİ

AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ Afet Öncesi Yapılması Gerekenler Afet Anı Doğru Davranış Yöntemleri Afet Sonrası Yapılacaklar.

24.11.2023

SENDİKANIN YETKİ ve FAALİYETLERİ
1.Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca yetki ve faaliyetleri şunlardır:

2.Toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, işkolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

3.Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, gerçek verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için imkânlar sağlamak, üyeler ile aile fertleri için öğrenci yurdu, dershaneler ile eğitim ve dinlenme amacına yönelik kamplar için gerekli yatırımları yapmak.
SENDİKANIN GAYE ve İLKELERİ
1.BİGİS, insan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği en yüce değer olarak kabul eder. Yoksulluk, cehalet, işsizlik ile mücadele, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve üyelerinin en iyi düzeye ulaşması için çalışmayı temel amaçlarından sayar. Bu amaçlarına ulaşmak için ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

2.Sendikanın amacı; genel işkolunda faaliyet gösteren üyelerin, hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmektir. Öte yandan üye işverenlerin insan onuruna yakışan azami kalitede hizmet sunmalarını denetlemek ve bu kalitenin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Başkandan
Artık BİGİS var... Türkiye’nin aydınlık geleceğine inancımız var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine inanıyoruz. Ortak aklın neler başarabileceğini bildiğimiz için bir araya geldik. Milletimizin potansiyeline güveniyoruz. İşte bu duygularla çıktık yola. BİGİS, sektörümüze, , halkımıza ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Demokrasi, özgürlük ve teşkilatlanma hürriyeti modern toplumların temel taşlarıdır. Güçlü sivil toplum kuruluşları bireyin iradesinin devlet aklına dönüşmesini sağlar. Peki, bu düşüncelerimizi nasıl somut öneriler haline getirebiliriz? Yani enerjimizi nasıl sinerjiye çevirebiliriz? İşte bireyin aklının, toplumu kuşatan sosyal akla dönüşmesi ve ortak aklı oluşturması için birleşmesi ve birlikte