Menu Haberler
Bigis Medipol Bahçelievler Sağlık İş Birliği

Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası üyeleri, eş, çocuk, anne,baba ve kardeşlerine kurum kimlik kartlarıyla başvurmaları halinde Medipol Bahçelievler Hastanesinde sunulacak tüm hizmetlerde SGKlı hasta farkı ve cari fiyatlar üzerinden %20 indirimli olarak hizmet sunulacaktır.

17.08.2022
Nace Kodu Başvuru Dilekçesi

PDF Sayfa 5 (C.2 Faaliyete İlişkin Teknik Açıklamalar) ve (C.4 Değişiklik Önerisi ve Nedeni) Başlıklar için, Siz Değerli Sektör Paydaşlarımızın Görüşlerine Önem Veriyoruz. Lütfen, Kırmızı ile Yazılı Alanlar Hakkında Fikirlerinizi Bizimle Paylaşınız."

06.07.2022
(MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan Olumlu Gelişmeler

(MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan olumlu dönüşler. Göreve geldiği günden itibaren hız kesmeden çalışmalara devam eden Genel Başkan Engin GÜL ve ekibi, geçtiğimiz aylarda Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile görüşme gerçekleştirmiş, sektörümüzün uygulama firmaları için, Ulusal Meslek Standardı UMS ve Ulusal Yeterlilik UY belgelendirmesi talebinde bulunmuştu.

27.06.2022
BİGİS'den (TİSKO) Genel Başkanı İlhami ERTAŞ’ a, teşekkür plaketi

Üye İş Yerlerinin Hak ve Menfaatlerini korumak kollamak ilkesi ile yola çıkan, Bilişim Güvenlik ve Elektronik İş Verenleri Sendikası BİGİS, Üye firmaların Teknik Personellerine Profesyonel Eğitmen Eşliğinde, Temel Network Eğitimi-1 isimli seminer düzenledi.

14.06.2022

SENDİKANIN YETKİ ve FAALİYETLERİ
1.Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca yetki ve faaliyetleri şunlardır:

2.Toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, işkolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

3.Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, gerçek verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için imkânlar sağlamak, üyeler ile aile fertleri için öğrenci yurdu, dershaneler ile eğitim ve dinlenme amacına yönelik kamplar için gerekli yatırımları yapmak.
SENDİKANIN GAYE ve İLKELERİ
1.BİGİS, insan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği en yüce değer olarak kabul eder. Yoksulluk, cehalet, işsizlik ile mücadele, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve üyelerinin en iyi düzeye ulaşması için çalışmayı temel amaçlarından sayar. Bu amaçlarına ulaşmak için ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

2.Sendikanın amacı; genel işkolunda faaliyet gösteren üyelerin, hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmektir. Öte yandan üye işverenlerin insan onuruna yakışan azami kalitede hizmet sunmalarını denetlemek ve bu kalitenin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Başkandan
Artık BİGİS var... Türkiye’nin aydınlık geleceğine inancımız var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine inanıyoruz. Ortak aklın neler başarabileceğini bildiğimiz için bir araya geldik. Milletimizin potansiyeline güveniyoruz. İşte bu duygularla çıktık yola. BİGİS, sektörümüze, , halkımıza ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Demokrasi, özgürlük ve teşkilatlanma hürriyeti modern toplumların temel taşlarıdır. Güçlü sivil toplum kuruluşları bireyin iradesinin devlet aklına dönüşmesini sağlar. Peki, bu düşüncelerimizi nasıl somut öneriler haline getirebiliriz? Yani enerjimizi nasıl sinerjiye çevirebiliriz? İşte bireyin aklının, toplumu kuşatan sosyal akla dönüşmesi ve ortak aklı oluşturması için birleşmesi ve birlikte