Menu Haberler
BİGİS Üye Ziyaretlerinde

Elektronik Güvenlik Sistemlerinin önemli bileşenlerinden olan, Alarm İzleme sektöründe hizmet veren değerli üyemiz, Alarm Kontrol Merkezi A.Ş. (AKM )? ye ziyaret.

19.01.2023
BİGİS Üye Ziyaretlerinde

BİGİS Üye Ziyaretlerinde Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası BİGİS, Yönetim Kurulundan oluşan Heyet ile Üye ziyaretlerine başladı. Teşkilatlanma çalışmaları ardından üye ziyaretlerine başlayan BİGİS, Sektörün köklü ve öncü firmalarından olan OKİSAN Güvenlik Teknolojileri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Ekrem ÖZKARA ?yı ofisinde ziyaret etti.

29.12.2022
Fiber Optik Eğitim Seminerini Tamamladık

BİGİS Sektöre Değer Katmaya Devam Ediyor Bilişim Güvenlik ve Elektronik İşverenleri Sendikası BİGİS, Eğitim Seminerlerine Devan Ediyor. Moderatörlüğünü Genel Sekreter Umut CAN'ın üstlendiği eğitim Semineri 10 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleşti. Üye Firmalar ve Teknik Personelleri için, açılan özel sınıflarda Fiber ve Network Kablolama Semineri düzenleyen BİGİS, Sektör için bilgili ve tecrübeli personeller istiyor.

14.12.2022
Fiber Optik Eğitim Semineri

Fiber Optik Eğitim Seminerinin Amacı Gelişen internet teknolojisi ve artan genişband taleplerine paralel olarak her geçen gün Telekom sektöründeki önemini artıran fiber optik yapıların önemi ve Türkiye?de gelişen fiber uygulama çeşitleri tüm yönleriyle ele alınacaktır. Gerçekleştirilecek olan eğitimle, katılımcılara fiber optik şebeke dizayn kriterlerinden, fiber optik şebeke yapıları ve fiber sistemlerin testlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede teorik ve pratik bilgiler verilecektir.

21.11.2022

SENDİKANIN YETKİ ve FAALİYETLERİ
1.Mevzuat ve sendikal geleneklerden kaynaklanan hak, yetki ve görevleri kullanmaktan başka sendikanın başlıca yetki ve faaliyetleri şunlardır:

2.Toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, işkolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktadır.

3.Üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, gerçek verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için imkânlar sağlamak, üyeler ile aile fertleri için öğrenci yurdu, dershaneler ile eğitim ve dinlenme amacına yönelik kamplar için gerekli yatırımları yapmak.
SENDİKANIN GAYE ve İLKELERİ
1.BİGİS, insan haklarına, evrensel ilkelere, anayasa ve tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği en yüce değer olarak kabul eder. Yoksulluk, cehalet, işsizlik ile mücadele, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve üyelerinin en iyi düzeye ulaşması için çalışmayı temel amaçlarından sayar. Bu amaçlarına ulaşmak için ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

2.Sendikanın amacı; genel işkolunda faaliyet gösteren üyelerin, hak ve menfaatlerini tüm yasal zeminlerde, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde korumak, kollamak ve geliştirmektir. Öte yandan üye işverenlerin insan onuruna yakışan azami kalitede hizmet sunmalarını denetlemek ve bu kalitenin korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

Başkandan
Artık BİGİS var... Türkiye’nin aydınlık geleceğine inancımız var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine inanıyoruz. Ortak aklın neler başarabileceğini bildiğimiz için bir araya geldik. Milletimizin potansiyeline güveniyoruz. İşte bu duygularla çıktık yola. BİGİS, sektörümüze, , halkımıza ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Demokrasi, özgürlük ve teşkilatlanma hürriyeti modern toplumların temel taşlarıdır. Güçlü sivil toplum kuruluşları bireyin iradesinin devlet aklına dönüşmesini sağlar. Peki, bu düşüncelerimizi nasıl somut öneriler haline getirebiliriz? Yani enerjimizi nasıl sinerjiye çevirebiliriz? İşte bireyin aklının, toplumu kuşatan sosyal akla dönüşmesi ve ortak aklı oluşturması için birleşmesi ve birlikte